Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Siedlisko"

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktualności Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Drukuj
środa, 17 marca 2010 09:45

Na podstawie §17 ust.4, pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” zwołuje Walne Zebrania Członków.
Zebranie odbędzie się 30 marca. 2010 roku o godzinie 14:00 w budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej.

Program Zebrania:

1. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania;

2. Informacja z działalności w okresie od poprzedniego Walnego Zebrania Członków;

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” za działalność w roku 2009;

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju;

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko";

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu;

7. Wolne wnioski.

Ze względu na powagę omawianych spraw proszę o niezawodne przybycie.

Serdecznie Zapraszamy!


 


ue_dleader1_dprow_d

"Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko" wspólfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020